За фирмата

Фирма РЕТЕХ развива дейност, свързана с производството, продажбата и износа на химически продукти за ремонта и поддръжката.


Вече няколко години нашето отношение към клиентите се основава на компетентност и висок професионализъм. Именно благодарение на индивидуалното ни отношение към потребностите и изискванията на клиента ние сме една от най-известните фирми в областта на ремонта и поддръжката не само в Чешката Република, но и в редица други страни от ЕС, като напр. Словакия, Унгария, Полша, Австрия.


Продуктите, които предлагаме са прецизно разработени и изпитани, тъй като сме наясно, че качеството изисква повишено внимание. Ние предлагаме само и единствено продукти, които допринасят за повишаване ефективността на работа на нашите клиенти и същевременно им спестяват време. Това се потвърждава по безспорен начин и от атестациите за фирмата.


Нашата основна цел:
E да се предлагат качествени услуги на високо професионално ниво, така че да се създаде надеждна и силна база за клиента и да се постигне целта ни- КАЧЕСТВО И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ. Всичките ни усилия са насочени към задоволяване потребностите на клиента, които възникват при поддръжката и ремонта (смазване, лепене, почистване, уплътняване, разхлабване, защитни спрейове и др.).


Инж. Милош Миржейовски- Изпълнителен директор


РЕТЕХ – ТЕХНОЛОГИЯ НА БЪДЕЩЕТОISO 9001:2015 - certificate: