Čisticí a odmašťovací produkty Lepicí a opravné produkty Těsnicí a zajišťovací produkty
 Mazadla Uvolňovací a ochranné produkty Základní nátěry, ochranné vrstvy
 Produkty na elektroopravy Stavební chemie Prostředky osobní hygieny
 Nástroje a příslušenství Produkty na výměnu autoskel Materiály pro lakovny
 Produkty pro čištění a údržbu klimatizace Autokosmetika Produkty s NSF registrací
 Rukavice & Ochranné pracovní pomůcky


        Cyano Activatorimg
 
Aktivátor přilnavosti a urychlovač vytvrzování lepidel na bázi kyanoakrylátu.


  • usazuje neutralizující ionty na lepené ploše
  • zlepšuje přilnavost kyanoakrylátových lepidel na nízkoenergetických plochách
  • zabraňuje nasávání nízko viskózních kyanoakrylátových lepidel porézními povrchy
  • urychluje vytvrzování kyanoakrylátových lepidel
    - Nízko viskózní lepidla ≤ 10 sek.
    - Tixotropní lepidla podle tloušťky vrstvy ≤ 30 sek.
 
 
Název Sklad. kód Balení Velikost Obj. číslo
Cyano Activator RCA Spray 200 ml 1 35138
 
Bezpečnostní list pdf
Technický list pdf