Čistiace a odmasťovacie produkty Lepiace a opravné produkty Tesniace a zaisťovacie produkty
 Mazadlá Uvolňovacie a ochranné produkty Základné nátery, ochranné vrstvy
 Produkty na elektroopravy Stavebná chémia Prostriedky osobnej hygieny
 Nástroje a príslušenstvo Produkty na výmeny autoskiel Materiál pre lakovne
 Produkty pre čistenie a údržbu klimatizácie Autokozmetika Produkty s NSF registráciou
 Rukavice & Ochranné pracovné pomôcky


        Radiator Oil Emulsifierimg
 
Silný čistič chladiacej sústavy – emulgátor.

RADIATOR OIL EMULSIFIER je silný čistič chladiacej sústavy – emulgátor. Čistí všetky zvyšky po zlyhaní funkcie tesniacich komponentov (tesnenie hlavy valcov apod.). Emulguje s olejmi, organickými kvapalinami a ostatnými nečistotami, čím umožňuje ich úplné vyplavenie mimo okruh chladiacej sústavy bez možnosti zachytenia na vnútorných stenách. Nepoškodzuje gumu, plasty a iné súčasti chladiacej sústavy. Je možné použiť ho pre všetky automobily a agregáty s uzavretým kvapalinovým chladiacim okruhom.

ODPORUČENIE: použiť pri každej oprave chladiacej sústavy po zlyhaní funkcie tesniacich komponentov.
  • emulguje s olejmi, organickými kvapalinami a ostatnými nečistotami
  • nepoškodzuje gumu, plasty a iné súčasti chladiacej sústavy
 
 
Názov výrobku Označenie Balenie Obsah Sklad. kód
Radiator Oil Emulsifier ROE Fľaša 300 ml 1 35603
 
Karta bezpečnostných údajov pdf
Technický list pdf