Čistiace a odmasťovacie produkty Lepiace a opravné produkty Tesniace a zaisťovacie produkty
 Mazadlá Uvolňovacie a ochranné produkty Základné nátery, ochranné vrstvy
 Produkty na elektroopravy Stavebná chémia Prostriedky osobnej hygieny
 Nástroje a príslušenstvo Produkty na výmeny autoskiel Materiál pre lakovne
 Produkty pre čistenie a údržbu klimatizácie Autokozmetika Produkty s NSF registráciou
 Rukavice & Ochranné pracovné pomôcky


        Twist Drill TOP-Qimg
 
Súprava špirálových vrtákov.

  • Pre vrtanie do vysoko pevných materiálov, austenitických ocelí, ocelí pre tvárnenie za tepla a pod.
 
 
Názov výrobku Označenie Balenie Obsah Sklad. kód
Twist Drill TOP-Q 19 TDT19 Sada 19 dielov 1 35020
Twist Drill TOP-Q 1 ks 2,00 mm 1 35027
Twist Drill TOP-Q 1 ks 2,50 mm 1 35028
Twist Drill TOP-Q 1 ks 3,00 mm 1 35029
Twist Drill TOP-Q 1 ks 4,00 mm 1 35030
Twist Drill TOP-Q 1 ks 5,00 mm 1 35031
Twist Drill TOP-Q 1 ks 6,00 mm 1 35032
Twist Drill TOP-Q 1 ks 4,50 mm 1 35033
Twist Drill TOP-Q 1 ks 5,50 mm 1 35034
Twist Drill TOP-Q 1 ks 1,00 mm 1 35036
Twist Drill TOP-Q 1 ks 1,50 mm 1 35037
Twist Drill TOP-Q 1 ks 3,50 mm 1 35038
Twist Drill TOP-Q 1 ks 6,50 mm 1 35040
Twist Drill TOP-Q 1 ks 7,00 mm 1 35041
Twist Drill TOP-Q 1 ks 7,50 mm 1 35042
Twist Drill TOP-Q 1 ks 8,00 mm 1 35043
Twist Drill TOP-Q 1 ks 8,50 mm 1 35044
Twist Drill TOP-Q 1 ks 9,00 mm 1 35045
Twist Drill TOP-Q 1 ks 9,50 mm 1 35046
Twist Drill TOP-Q 1 ks 10,00 mm 1 35047
 
Technický list pdf