Čistiace a odmasťovacie produkty Lepiace a opravné produkty Tesniace a zaisťovacie produkty
 Mazadlá Uvolňovacie a ochranné produkty Základné nátery, ochranné vrstvy
 Produkty na elektroopravy Stavebná chémia Prostriedky osobnej hygieny
 Nástroje a príslušenstvo Produkty na výmeny autoskiel Materiál pre lakovne
 Produkty pre čistenie a údržbu klimatizácie Autokozmetika Produkty s NSF registráciou
 Rukavice & Ochranné pracovné pomôcky


        Cyano Activatorimg
 
Aktivátor priľnavosti a urýchľovač vytvrdzovania lepidiel na báze kyanoakrylátu.

  • usadzuje neutralizujúce ionty na lepenej ploche
  • zlepšuje priľnavosť kyanoakrylátových lepidiel na nízkoenergetických plochách
  • zabraňuje nasávaniu nízko viskóznych kyanoakrylátových lepidiel poréznymi povrchmi
  • urýchľuje vytvrdzovanie kyanoakrylátových lepidiel
    - nízko viskózne lepidlá ≤ 10 sek.
    - tixotrópne lepidlá podľa hrúbky vrstvy ≤ 30 sek.
 
 
Názov výrobku Označenie Balenie Obsah Sklad. kód
Cyano Activator RCA Spray 200 ml 1 35138
 
Karta bezpečnostných údajov pdf
Technický list pdf