Čistiace a odmasťovacie produkty Lepiace a opravné produkty Tesniace a zaisťovacie produkty
 Mazadlá Uvolňovacie a ochranné produkty Základné nátery, ochranné vrstvy
 Produkty na elektroopravy Stavebná chémia Prostriedky osobnej hygieny
 Nástroje a príslušenstvo Produkty na výmeny autoskiel Materiál pre lakovne
 Produkty pre čistenie a údržbu klimatizácie Autokozmetika Produkty s NSF registráciou
 Rukavice & Ochranné pracovné pomôcky


        Gel Superglueimg
 
Tixotrópne ethyl-kyanoakrylátové lepidlo.

  • vynikajúce pre bodové opravy
  • ideálne pre vyplňovanie otvorov a širokých trhlín
  • zlepí kov
  • zlepí ABS-plasty a gumu
  • je možné ho prelakovať
 
 
Názov výrobku Označenie Balenie Obsah Sklad. kód
Gel Superglue RGSG Tuba 20 g 1 35137
 
Karta bezpečnostných údajov pdf
Technický list pdf