Čistiace a odmasťovacie produkty Lepiace a opravné produkty Tesniace a zaisťovacie produkty
 Mazadlá Uvolňovacie a ochranné produkty Základné nátery, ochranné vrstvy
 Produkty na elektroopravy Stavebná chémia Prostriedky osobnej hygieny
 Nástroje a príslušenstvo Produkty na výmeny autoskiel Materiál pre lakovne
 Produkty pre čistenie a údržbu klimatizácie Autokozmetika Produkty s NSF registráciou
 Rukavice & Ochranné pracovné pomôcky


        Polymetalimg
 
  • dvojzložková hmota určená na opravy
  • spojuje kovy, keramiku, sklo, gumu, drevo, betón, plasty
  • odolný voči vode, ropným produktom, chemikáliám
  • pevnosť v tlaku 80 MPa
  • pevnosť v ťahu 30 MPa
  • vytvrdenie do 3 hodín
  • po vytvrdení ho možno lakovať, brúsiť, vŕtať, rezať závity, pilovať
  • odolný voči teplotám maximálne 200°C
 
 
Názov výrobku Označenie Balenie Obsah Sklad. kód
Polymetal POL Krabička 400 g 1 01.0019
 
Karta bezpečnostných údajov pdf