Čistiace a odmasťovacie produkty Lepiace a opravné produkty Tesniace a zaisťovacie produkty
 Mazadlá Uvolňovacie a ochranné produkty Základné nátery, ochranné vrstvy
 Produkty na elektroopravy Stavebná chémia Prostriedky osobnej hygieny
 Nástroje a príslušenstvo Produkty na výmeny autoskiel Materiál pre lakovne
 Produkty pre čistenie a údržbu klimatizácie Autokozmetika Produkty s NSF registráciou
 Rukavice & Ochranné pracovné pomôcky


        White Leak Powderimg
 
Práškový sprej pre rýchle a bezpečné vyhľadávanie netesností pri prieniku vody, prachu a vzduchu.

WHITE LEAK POWDER je práškový sprej pre rýchle a bezpečné vyhľadávanie netesností pri prieniku vody, prachu a vzduchu. Jeho neagresívne zloženie a dokonalá priľnavosť umožňuje aplikáciu na všetky bežné povrchy vrátane gumy a vinylu. Používa sa v rôznych oblastiach priemyselnej i drevárskej výroby ako významný prvok výstupnej kontroly funkčnosti všetkých druhov tesnení. V automobilovom priemysle nachádza uplatnenie pri detekcii netesností spôsobujúcich jazdné hluky najmä v oblasti okien a dverí, ale aj pre detekciu netesností v oblasti motorového a batožinového priestoru. Dá sa aplikovať aj pre vyhľadávanie miest úniku prevádzkových kvapalín. Po ukončení detekcie je možné prášok rýchlo a jednoducho odstrániť opláchnutím pomocou silného prúdu vody.

  • neagresívne zloženie produktu
  • dokonalá priľnavosť k povrchu
  • jednoduchá aplikácia
 
 
Názov výrobku Označenie Balenie Obsah Sklad. kód
White Leak Powder WLP Spray 300 ml 1 35670
 
Karta bezpečnostných údajov pdf
Technický list pdf