Čistiace a odmasťovacie produkty Lepiace a opravné produkty Tesniace a zaisťovacie produkty
 Mazadlá Uvolňovacie a ochranné produkty Základné nátery, ochranné vrstvy
 Produkty na elektroopravy Stavebná chémia Prostriedky osobnej hygieny
 Nástroje a príslušenstvo Produkty na výmeny autoskiel Materiál pre lakovne
 Produkty pre čistenie a údržbu klimatizácie Autokozmetika Produkty s NSF registráciou
 Rukavice & Ochranné pracovné pomôcky


        N.F. Contact Cleanerimg
 
  • nehorľavý čistič elektrických častí
  • použiteľný na el. obvody pod prúdom
  • čistí, odstraňuje tuky, prach a nečistotu
  • rýchle sa vyparuje, nezanecháva zvyšky
  • aplikácia na relé, kontakty, spínače, vypínače, motory, štartéry, meracie a regulačné prístroje
 
 
Názov výrobku Označenie Balenie Obsah Sklad. kód
N.F. Contact Cleaner RNF Spray 12 x 400 ml R 91020
 
Karta bezpečnostných údajov pdf
Technický list pdf