Katalog produktů:

E.S. Easy Seal


Popis:

Multifunkční lepicí a těsnící tmel.

E.S. EASY SEAL je víceúčelový těsnící a lepicí tmel na bázi MS-polymerů. Je určen na spárové utěsnění jednotlivých dílů. Je použitelný při klempířských, obkladačských, sklenářských, sanitárních a truhlářských aplikacích, ve stavebnictví, strojírenství apod. Také je vhodný na těsnění a lepení v potravinářských pvozech - vyhovuje požadavkům nařízení EP a ES č. 1935/2004 pro nahodilý nebo nepřímý kontakt s potravinou.


  • MS Polymer
  • neobsahuje rozpouštědla ani izokyanáty
  • snadná aplikace pomocí ručních nebo vzduchových vytlačovacích pistolí
  • dobrá odolnost vůči UV záření
  • dobrá přilnavost
  • odolný vibracím, úderům, poškrábání
  • dlouhá životnost
E.S. Easy Seal - White Cream