Katalog produktů:

Nutlock


Popis:

Efektivní těsnicí a zajišťovací systém.

Určen ke snadné montáži a zajištění šroubů a matic a po vytvrzení jako prevence proti samovolnému uvolnění spoje např. vibracemi. Vytváří středně pevné spojení demontovatelné běžnými způsoby.
• nahrazení podložek a jiných těsnění
• použití na zajištění šroubů u obráběcích strojů, hydraulických systémů, šroubů u převodových skří-ní, domečků ložisek a hřídelů atd.
• všechny ostatní konstrukční aplikace a všude tam, kde je třeba zajistit a utěsnit šroubové spojení


  • Zajistí a utěsní jakýkoliv šroubový spoj 
  • Střední pevnost spoje 15 - 25 Nm
  • Nestéká, nekape
  • Zaručená kvalita spoje
  • Bez výstražných symbolů nebezpečnos
Nutlock