Katalog produktů:

Pipe Sealant


Popis:

Vysoce viskózní, anaerobní těsnicí hmota s obsahem P.T.F.E.

Pipe Sealant je vysoce viskózní těsnicí tixotropní gel s obsahem P.T.F.E, který okamžitě odolává tla-ku do 10 barů. Reaguje ve styku s kovy bez přítomnosti vzduchu. Po úplném vytvrzení odolává tlaku až 350 barů a teplotám od -55 °C do +180 °C. Typickými aplikacemi jsou těsnění všech typů závito-vých spojů a potrubí pod tlakem, jako ochrana proti úniku vody, olejů a plynů.
Produkt není vhodný pro systémy se stlačeným kyslíkem!

  • barva žlutá, fluoreskující
  • tixotropní gel
  • rychle vytvrzuje při kontaktu s kovem bez přístupu vzduchu (kyslík)
  • okamžitě odolává tlaku až do 10 Bar
  • po vytvrzení odolný až do 350 Bar a 150°C
Pipe Sealant